panoramy tatrzańskie

Dolina G±sienicowa, Dolina Suchej Wody,
Dolina Pańszczyca