Wschodnie Żelazne Wrota (ok. 2255 m) - widok w kierunku płn. - wsch.