Tatry Wysokie cz3 Tatry - Grań główna

Wschodnie Żelazne Wrota

Moja strona Tatry

Wschodnie Żelazne Wrota (ok. 2255 m)

- lub krótko Żelazne Wrota; Východná Železná brána

Słow. Niezbyt szeroka, głęboko wcięta przełęcz w gł. grzbiecie Tatr Wys., najniższa między Doliną Złomisk a Kaczą Doliną. Ograniczają ją Wschodni Żelazny Szczyt i Hruba Śnieżna Kopa.

Wschodnie Żelazne Wrota, oglądane zwł. od strony Doliny Złomisk, rzeczywiście przypominają wyłamane wrota czy bramę, a wznoszące się nad tą przełęczą płytowe urwisko Wschodniego Żelaznego Szczytu to jakby żelazna baszta. Stanowią krótkie i najdogodniejsze połączenie wymienionych dwóch dolin i zarazem jedno z ważniejszych przejść przez gł. grań Tatr (jedynie dla wprawnych turystów i tylko w dobrych warunkach).

Mapka poglądowa
4

Zdjęcia
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6