Tatry Wysokie cz3 Tatry - Grań główna

Śnieżne Kopy

Moja strona Tatry

Śnieżne Kopy (2322 m)

- Snežné kopy, dawniej Śnieżna Kopa

Słow. Grupa trzech turni między Wschodnimi a Zachodnimi Żelaznymi Wrotami.

Od zach. (od Zachodnich Żelaznych Wrót) ku wsch. są to kolejno:

- Mała Śnieżna Kopa (Malá Snežná kopa, najniższa),

- Pośrednia Śnieżna Kopa (2322 m, Prostredná Snežná kopa),

- Hruba Śnieżna Kopa (ok. 2310 m, Hrubá Snežná kopa).

Wysoko na płn. stokach Śnieżnych Kop rozpościera się Śnieżna Galeria (Snežná galéria), tj. wielki pochyły taras, na którym w lecie długo zalega śnieg; od tego śniegu otrzymała swą nazwę Śnieżna Kopa (obecnie Śnieżne Kopy).

Ze wschodniej turni wybiega na płn. - wsch. wybitna grań zakończona Zasłonistą Turnią (2180 m; Veža Železnej brány). Szczególnie potężnie - jako trójkątna ściana na tle otoczenia Żelaznych Wrót - prezentuje się Zasłonista Turnia z Polany pod Wysoką.

Mapka poglądowa
4

Zdjęcia
1 - 2 - 3