Opisy, zdjęcia,
mapki poglądowe

główna grań Tatr

Spis haseł

Rogowa - Koń

Mały Murań

Zadnia Murańska Przełęcz

Murań

Nowa Przełęcz

Nowy Wierch

Hawrania Przełęcz

Hawrań

Strzystarska Przełęcz

Płaczliwa Skała

Szeroka Przełęcz Bielska

Szalony Wierch

Szalona Przełęcz

Zadnie Jatki

Pośrednie Jatki

Skrajne Jatki

Bujacza Przełęcz

Bujaczy Wierch

Skalne Wrota

Kozi Grzbiet

Fajksowa Przełęcz

Fajksowa Czuba

Kobyla Przełęcz

Kobyli Wierch