Tatry Bielskie cz1 Tatry - Grań główna

Płaczliwa Skała

Moja strona Tatry

Płaczliwa Skała (2142 m)

- Ždiarska Vidla, Plačlivá skala

Słow. Drugi, co do wysokości szczyt Tatr Bielskich, z charakterystycznym czubem wierzchołka (oglądanym od płd.) przypominającym hełm. Płaczliwa Skała wznosi się w głównej ich grani. Od płn. podchodzi Strzystarski Żleb, a od płn. - wsch. Żlebina. Strzystarski Żleb jest górną częścią Doliny Bielskiego Potoku, a Żlebina jej gałęzią. Na wsch. leży kocioł Doliny Szerokiej należący do Doliny do Regli. Na płd. ciągnie się górny odcinek Doliny Zadnich Koperszadów, a od płn. - zach podchodzi jej odgałęzienie - Szeroki Żleb.

Na płn. - zach. biegnie z Płaczliwej Skały grań do Strzystarskiej Przełęczy. Początkowo grań ta opada gwałtownie, następnie tworzy stopień i poprzez kolejny uskok schodzi do przełęczy. Na płd. - wsch. kieruje się długa grań ku Szerokiej Przełęczy Bielskiej. Grań ta jest przerwana dużym, skalistym spiętrzeniem.

Po płn. stronie wybiegają dwie granie. Na płn. wyrasta grań oddzielająca Strzystarski Żleb na zach. od Żlebiny na wsch.

Druga grań kieruje się początkowo na płn. - wsch. Następnie zwraca się ku płn. i kończy się dwoma grzbietami reglowymi nad Bielskim Potokiem. Oddziela ona generalnie Dolinę Bielskiego Potoku na zach. od Doliny do Regli na wsch. Ściślej:, na zach. jest to Żlebina., a na wsch. Dolina Szeroka w najwyższej części, a mniej więcej od Głośnej Skały - Dolina do Regli.

Ramię zachodnie kierujące się na płn., skręcające następnie łukiem na płn. - wsch. i opadające naprzeciw zach. krańca Ptasiowskich Turni, to Wielki Regiel (1285 m; Veľký rigeľ). Regiel ten oddziela Dolinę Bielskiego Potoku na zach. od Doliny Ptasiowskiej na wsch. Wsch. ramię to Mały Regiel (1187 m; Malý rigeľ) biegnący także na płn. - wsch. i kończący się naprzeciw wsch. krańca Ptasiowskich Turni, oddziela Dolinę Ptasiowska na zach. od Doliny do Regli na wsch.

Wschodnie, trawiaste stoki Płaczliwej Skały - zawarte pomiędzy granią główną a granią zbiegającą do Głośnego Przechodu - opadające do dna Doliny Szerokiej to Szerokie Pole (1500 - 1900 m; Široké pole). Południowe stoki są poorane płytkimi żlebami. Grzędy przegradzające te żleby urywają się charakterystycznymi ścianami skalnymi.

Na Płaczliwą Skałę prowadził dawniej niebiesko znakowany szlak (dzisiaj zamknięty) z Szerokiej Przełęczy Bielskiej. Z Szerokiej Przełęczy Bielskiej krótko płd. - wsch. granią w kierunku potężnej skalnej kopy w tej grani (1923 m). Kopę obchodzi się po prawej, trawersując dalej stoki Szerokiego Pola. Wąziutka ścieżka wśród traw przechodzi przez płn. - wsch. grań Płaczliwej Skały - biegnącą ku Głośnej Skale - i wprowadza do górnej partii Żlebiny. Teraz w górę bardzo stromym, trawiastym - pod koniec skalistym - stokiem, zakosami na wierzchołek.

Mapka poglądowa
1

Zdjęcia
1 - 2 - 3 - 4