Tatry Bielskie cz1 Tatry - Grań główna

Hawrań

Moja strona Tatry

Hawrań (2151 m)

- Havrán

Słow. Najwyższy szczyt Tatr Bielskich. Kiedyś Hawrań była uważana my-lnie za drugi szczyt Tatr Bielskich po Płaczliwej Skale. Wznosi się w głównej ich grani nad Doliną Hawranią od płn. - zach., Doliną Bielskiego Potoku od płn. - wsch. (w górnym biegu jest to Strzystarski Żleb), Stefanowym Żlebem - gałęzią Doliny Jaworowej - od płd. - zach. i Doliną Zadnich Koperszadów (ściślej nad Janowym Żlebem i Szerokim Żlebem) od płd. W północne stoki wcina się Dolina Czarna Podspadzka podchodząca na wys. ok. 1800 m.

Zachodnia grań opada do Hawraniej Przełęczy. Wschodnia grań kieruje się do Strzystarskiej Przełęczy, za którą wznosi się Płaczliwa Skała.

Na płn. stronę wyrastają dwa ramiona (grań rozdwaja się nieco na płn. od wierzchołka): płn. - zach, i płn. - wsch. Ramię płn. -zach, stanowi w górnej części grań, w której wyrasta wybitna turniczka - Mała Hawrań (1820 m, 1814 m; Nižný Havran).

Ramię płn. - wsch, jest w górnej części ostrą granią, a niżej opada stromym upłazem do szerokiej przełęczy zwanej Siodło (też Stare Siodło; 1411 m). Wokół Siodła i na zboczu nachylonym do Doliny Czarnej Podspadzkiej leży Stara Polana. Pomiędzy obydwoma graniami Hawrani, od wierzchołka do wys. ok. 1800 m, zawarty jest wielki stok. Jest to Hawrani Upłaz. Skaliste zbocza obydwu grani opadają stromymi ściankami na stronę Doliny Hawraniej na zach., jak też nad Strzystarski Żleb na wsch.

Następny grzbiet - Hawrani Dział - opada spod wierzchołka Hawrani na płd. i kończy się nad Janówkami. Oddziela on Janowy Żleb na zach. od Szerokiego Żlebu na wsch. Po stronie zach. nosi on nazwę Skoruszów Upłaz. Obydwa grzbiety przecięte są w górnych odcinkach pasem skałek zwanych Rzędy (Rendy). Pochodzenie nazwy Hawrań nie jest wyjaśnione.

Mapka poglądowa
1

Zdjęcia
1 - 2 - 3 - 4