Straż, Rówień, Hlaholec, Grochowisko, Ujście i Żarek

Straż (Straz) jest górnym odcinkiem, długiego pd.-zach. grzbietu Babek (do wys. ok. 1500 m), w słowackich Tatrach Zachodnich. Grzbiet ten jest przedłużeniem wyrastającej ze szczytu Babek na zach. grańki, która po około 400 m rozdziela się w kierunku zachodnim (Fatrowa) i południowo-zachodnim.

Niżej (od wys. ok. 1500 m) jest to Rówień (Raveň, 1268 m) z grzbietową, podłużną polaną, rozłożoną centralnie wokół p. 1268 m. Poniżej Równi grzbiet zwraca się dużym łukiem na zach. i - przez Hlaholec (Hlaholec) i garb Grochowisko (Hrachovisko) - opada do głębokiego obniżenia zwanego Ujście lub Brama (Ústie, Brána, ok. 920 m). Obniżenie to stanowi dogodny dostęp do Doliny Halnej. Za Ujściem grzbiet znajduje się niewielkie wzniesienie Żarek (Žiarik, 944 m), tuż nad wylotem Studzienek.

Grzbiet ten stanowi wsch. ograniczenie Doliny Halnej i oddziela ją od Doliny Szrankowej.

Fatrowa, Jameszowiec, Omalenik, Dobroszowy Groń i Wyżnia Kopa, Kamienny Groń i Niżnia Kopa , Opalenica

Fatrowa (1446 m; Fatrová) jest pierwszym skalistym wzniesieniem ramienia oddzielającego się (po około 400 m od zachodniego grzbietu Babek) w kierunku zachodnim i skręcającym później na południowy zachód, w słowackich Tatrach Zachodnich. Ramię to stanowi zach. ograniczenie Dolin Halnej i oddziela ją od Doliny Dobroszowej w Dolinie Suchej Sielnickiej.

Od Fatrowej oddzielają się:

- na pn.-zach. ramię Jameszowiec (Jamešovec, Grúň Jamešovec) opadające nad Hucisko w Dolinie Hunowej,

- na zach. ramię Omalenik (Omáleník), pod koniec rozdzielone na dwa grzbiety obejmujące Kamienny Żleb – zachodni, Dobroszowy Groń (Grúň Dobrošovo) z kulminacją - Wyżnia Kopa (1018 m) i północno-zachodni, Kamienny Groń (Kamenný Grúň) z kulminacją - Niżnia Kopa (994 m).

- ku pd.-zach. grzbiet kulminujący skalistym wzniesieniem Opalenica (Opalenica). Za Opalenicą dzieli się on na dwa ramiona, pomiędzy którymi leży Chotarny Żleb.