Dolina Halna, Podmesztrowa, Studzienki i Skoki

Dolina Halna (Dolina Hôľne) - w słowackich Tatrach Zachodnich, jest zagłębiona w pd.-zach. stokach Babek. Jej ujście znajduje się w pobliżu leśniczówki Podmesztrowa (Podmeštrová), tuż poniżej wylotu Doliny Suchej Sielnickiej.

Dolina, począwszy od wylotu, biegnie lekkim łukiem w kierunku wsch. Odcinek ten jest wąskim kanionem noszącym nazwę Studzienki (Studienky). Następnie zmienia kierunek na pn.-wsch., rozszerza się, a pod koniec - pod szczytowymi partiami Babek - zamienia się w pooraną żlebkami ubocz zwaną Klineczki (Klinčeky). Dolina nie podchodzi pod sam wierzchołek Babek, lecz pod ich zach. ramię. Jej otoczenie stanowią: od pn.-zach. - ramię Opalenicy i Fatrowej; od pn. - wsch. grań Fatrowej; od pd.-wsch. i pd. - Straż, Rówień, Hlaholec, Grochowisko i - za obniżeniem Ujścia - Żarek.

Doliną płynie potok, który w pobliżu jej ujścia (w dolnej części Studzienek) tworzy wodospad Skoki (Skoky).

Dolina Szankowa

Dolina Szankowa, Dolina Starej Wody (słow. Šanková dolina, Dolina Starej vody) – dolinka reglowa w słowackich Tatrach Zachodnich, wcinająca się od południa w masyw Babek.

Ma długość ok. 2 km i opada spod szczytu Babek w kierunku południowo-zachodnim. Wylot doliny znajduje się na wysokości ok. 820 m, pomiędzy polaną Hradki (Hrádky) na zachodzie a kamieniołomem, Bobrowieckim Wapienikiem (Bobrovecká Vápenica), na wschodzie. Dolina Szankowa ograniczona jest z obu stron ramionami Babek:

- od północnego zachodu grzbietem Szczawne, Straży i Równi; graniczy tu z Doliną Halną, a przy samym szczycie Babek – z Dolinką od Plesa, odgałęzieniem Doliny Huniowej;

- od południowego wschodu grzbietem Gronia i Borowin.

Głównym ciekiem wodnym doliny jest potok Stara Woda.

Żleb pod Szczawnem, Żleb Uhlisko i polana Łopuszyna

Żleb pod Szczawnem (Dolina pod Štiavnem) - w słowackich Tatrach Zachodnich, wcina się w pd.-wsch. stoki Babek. Ograniczony jest grzbietem Gronia od zach. i grzbietem Szczawne od wsch.

Przedłużeniem jego jest Żleb Uhlisko (Uhlisko) opadający nad kamieniołom. Pomiędzy Szczawnem a Uhliskiem leży polana Łopuszyna.