Żeleźniak

Żeleźniak jest to wielki żleb, o długości 1300 m, zaczynający się pod miejscem zbiegu wsch. i pn.-wsch. grani Kominiarskiego Wierchu. Żleb zbiega w kierunku wsch. i uchodzi na pd. krańcu Niżniej Pisanej Polany, na wys. ok. 1020 m. Pn.-zach. ograniczeniem jest odcinek grzbietu (po Stoły) wyrastającego spod wsch. grani Kominiarskiego Wierchu, za którym znajduje się Dolina Lejowa. Północnym ograniczeniem są Stoły. Otoczeniem południowym jest wsch. grań Kominiarskiego Wierchu zakończona Raptawicką Granią, za którą leży Dolina Smytnia. Zbocze to jest w środkowej części rozcięte kilkoma głębokimi (do 10 m) żlebami krasowymi z progami skalnymi paro metrowej wysokości. Potok w żlebie płynie okresowo.

Dolina Smytnia, Spadzisty Żleb, Czarny Żleb, Gładki Żleb, Czarne Turnie, Mnich i Krzyż Pola

Dolina Smytnia, której długość wynosi 1,9 km, opada spod Kominiarskiego Wierchu początkowo na pd.-wsch., a następnie na wsch., i ma swe ujście na wys. ok. 1065 m, w okolicy Krzyża Pola. Od pn. dolinę otacza wsch. grań Kominiarskiego Wierchu kończąca się Raptawicką Granią. W górnej części, na krótkim pn.-zach. odcinku, sąsiadką jest Dolina Dudowa, a na równie krótkim odcinku pn. - Dolina Lejowa. Za pozostałą częścią grani leży Żeleźniak. Zachodnim ograniczeniem jest górny odcinek pd. grani Kominiarskiego Wierchu, za którym znajduje się Dolina Iwaniacka. Południowe otoczenie stanowi ramię wybiegające na wsch. z pd. grani Kominiarskiego Wierchu, a kończące się Smytniańskimi Turniami. Tu sąsiadką jest Dolina Iwanowska. Lewe (pn.), skaliste zbocze doliny przecinają kolejno (od góry): Spadzisty Żleb, Czarny Żleb, Gładki Żleb. Skały w zboczu pomiędzy Czarnym Żlebem a Gładkim Żlebem zwą się Czarne Turnie. Pomiędzy Czarnym Żlebem a Spadzistym Żlebem wyrasta turnia Mnicha (Smytniański Mnich). Przez prawe (pd.-zach.) zbocze doliny, w górnej jej części, pod pd. granią Kominiarskiego Wierchu, przebiega kilka charakterystycznych, pionowych, równolegle ułożonych grzęd zwanych Rzędami (Smytniańskie Rzędy). Potok w dolinie pojawia się okresowo.

U wylotu Doliny Smytniej na prawo od drogi, na wys. 1052 m stoi osadzony w okrągłym kamieniu Krzyż Pola.