Dolina Bystrej

zwana czasem Doliną Bystrej Wody

Dolina Bystrej jest wielką, rozległą doliną walną; jest zarazem ostatnią na wsch. walną doliną leżącą całkowicie w obrębie Tatr Zachodnich. Jej wylot znajduje się na wys. ok. 935 m, na pd. od Bystrego, gdzie uchodzi do Kotliny Zakopiańskiej. Dolina biegnie na pd. łukiem wygiętym lekko ku wsch. Przedłużeniem Doliny Bystrej jest Dolina Goryczkowa i jej dwie górne gałęzie: Dolina Goryczkowa Świńska i Dolina Goryczkowa pod Zakosy. Dolina Bystrej, wraz z uchodzącymi do niej dolinami bocznymi, tworzy układ kandelabrowy, charakterystyczny dla Tatr Zachodnich. Długość doliny, liczona wg głównej gałęzi, wynosi 5,3 km, a powierzchnia ok. 16,5 km2. Gdyby uwzględnić najdalej sięgającą gałąź doliny: Dolinę Kondratową to długość ta wyniosłaby 6 km.

Ograniczeniem zach. jest długi grzbiet wyrastający z Kopy Kondrackiej na pn., skręcający w środkowej części na wsch. i ponownie przyjmujący kierunek pn. w dolnym odcinku. Nad wylot opada on Opalonem, będącym pn.-wsch. ramieniem Krokwi. W grzbiecie znajdują się kolejno (od pn.): Krokiew, Upłaz Kalacki, Długi Giewont i Giewont. Za pn.-wsch. ramieniem Krokwi leży Żleb nad Kamieniołomem, a wyżej Dolina nad Capkami. Za odcinkiem od Krokwi po wschodnią kulminację Długiego Giewontu znajduje się Dolina Białego ze swoimi górnymi gałęziami, a za Długim Giewontem i Giewontem - Dolina Strążyska. Za grzbietem od Giewontu po Kopę Kondracką położone są górne piętra Doliny Małej Łąki.

Od pd. dolinę zamyka główna grań od Kopy Kondrackiej przez Suchy Wierch Kondracki, Suche Czuby, Goryczkową Czubę i Pośredni Wierch Goryczkowy po Kasprowy Wierch. Za tą granią leży Dolina Cicha Liptowska (Tichá dolina), przy czym na odcinku od Kopy Kondrackiej po Suchy Wierch Kondracki jest to jej gałąź: Jaworowy Żleb (Javorový żľab) będący gałęzią Doliny Tomanowej Liptowskiej (Tomanová dolina) należącej także do Doliny Cichej.

Otoczeniem wsch. jest pn.-wsch. ramię Kasprowego Wierchu, które w Wielkiej Kopie Królowej zwraca się ostro na pn.-zach., a następnie na pn., aby nad wylot doliny opaść pn.-zach. stokami Nosala. W ramieniu tym znajdują się kolejno (od pn.): Nosal, Skupniów Upłaz, Wielka Kopa Królowa, Mała Kopa Królowa, Kopa Magury i Uhrocie Kasprowe. Na wschodzie Dolina Bystrej sąsiaduje: w dolnej części z Doliną Olczyską, a w górnej z Doliną Suchej Wody Gąsienicowej.

Właściwa Dolina Bystrej ciągnie się od wylotu z Tatr po zbieg Doliny Goryczkowej z Doliną Kondratową, a wiec mniej więcej w okolicę Kondrackich Rówienek. Długość doliny wynosi ok. 3 km.

Głównym ciekiem doliny jest Bystra.