Słowacja

Polska

Legenda

   ──    granica między Polską a Słowacją

   ──    granica między Tatrami Zachodnimi a Tatrami Wysokimi

   ──    granica między Tatrami Wysokimi a Tatrami Bielskimi

   ──    główna grań tatr


Ostatnia aktualizacja 14.10.2009
© Krzysztof Koch
Kraków-2009